مشکلات پای دیابتی

  اگر دیابت دارید، سطح بالای گلوکز در خون برای مدت طولانی می تواند باعث بروز برخی از عوارض جدی از جمله مشکلات پا شود. دیابت می تواند دو مشکل …

اختلال طیف اوتیسم

  دکتر لادن ادیب عشق (داروساز)   اختلال طیف اوتیسم نوعی اختلال رشد است که بر مهارت های ارتباطاتی و رفتارهای اجتماعی تأثیر می گذارد. اگرچه اوتیسم در هر سنی …

سندرم موبیوس

  سندرم موبیوس، یک بیماری عصبی نادر است که در درجه اول عضلات کنترل کننده حالت صورت و حرکت چشم ها را تحت تأثیر قرار می دهد. این سندرم با …