در صورتی که زردی در نوزاد شدید باشد و درمان صورت نگیرد ممکن است همه عوارض زیر برای نوزاد اتفاق بیفتد، به جز… .

 

الف) از دست دادن شنوایی

ب) از دست دادن بینایی

ج) تشنج

د) مشکل قلبی

 

 

 پاسخ خود را تا تاریخ 25  دی  به شماره 100022140331 پیامک کنید.