کدام یک از موارد زیر از علایم هشدار دهنده سکته مغزی نیست؟

 

الف) مشکلات بینایی
ب) درد شکم
ج) مشکل در راه رفتن یا صحبت کردن
د) گیجی و بی حسی

 

 پاسخ خود را تا تاریخ 25 آذر  به شماره 100022140331 پیامک کنید.