مسابقه مهر


کدام یک از موارد زیر از علایم سرطان تخمدان  نمی باشد؟

‏1.‏ افزایش ادرار
‏2.‏ قاعدگی نامنظم
‏3.‏ احساس پر بودن غیر طبیعی معده بعد از خوردن غذا ‏
‏4.‏ سر درد
 
 
‏ پاسخ خود را تا تاریخ 25  مهر  به شماره 100022140331 پیامک کنید.‏
 
 
UP