مسابقه تیرکدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست:


1) میان مصرف منابع پروتئینی مانند گوشت قرمز، مرغ، ماهی، تخم مرغ و حبوبات با نرخ مرگ و میر ارتباط معناداری وجود ندارد.

2) مصرف حبوباتی مانند لوبیا و سویا به عنوان منبعی سرشار از فیبر، فلاونول و سایر مواد بیواکتیو از ابتلا به سرطان پیشگیری می کند.

3) میزان استاندارد مصرف روزانه گوشت پخته، مرغ یا ما ماهی برای هر فرد،  85 گرم است.

4) بهترین جایگزین گوشت قرمز در رژیم غذایی، مصرف مرغ و ماهی است.
پاسخ خود را تا تاریخ 25  تیر به شماره 100022140331 پیامک کنید.

UP