مسابقه اردیبهشت


بیماری نقرس نوعی آرتروز است که به دلیل........... به وجود می آید.

1.      بالا رفتن فشار خون

2.      افزایش بیش از حد  اسید اوریک در خون

3.      افزایش قند خون

4.      هیچ کدام

 پاسخ خود را تا تاریخ 25  اردیبهشت  به شماره 100022140331 پیامک کنید.UP