مسابقه آذر

 
کدام گروه از مواد غذایی باید از رژیم غذایی بیماران دیابتی حذف شود یا به حداقل برسد؟
 
الف) سبزیجات
ب) چربی های سالم
ج) گوشت و مرغ
د) غلات و نشاسته ها

 
‏ پاسخ خود را تا تاریخ 25  آذر به شماره 100022140331 پیامک کنید.‏


 
UP