ماسک و گرمای تابستان

 

شیوع ویروس کووید 19 در گرما و رطوبت تابستان نیز ادامه دارد. بنابراین، برای جلوگیری از شیوع این ویروس هم چنان ماسک ‏بزنید و فاصله اجتماعی خود با دیگران را رعایت کنید.‏

شاید با زدن ماسک در گرمای تابستان بیشتر احساس گرما کنید و نتوانید به راحتی نفس بکشید، اما اگر افراد دیگری در نزدیکی ‏شما هستند و یا در مکان های بسته قرار دارید باید حتما ماسک بزنید.‏

توجه داشته باشید که هم دهان و هم بینی باید توسط ماسک پوشیده شوند.‏

مشکل دیگر، عرق کردن است. اگر ماسک به علت تعریق دچار رطوبت شود قابلیت فیلتر کردن هوا را نخواهد داشت.

بنابراین اگر ‏به هر دلیلی، ماسک مرطوب شد، باید از ماسک جدید استفاده کنید. بهتر است همیشه یک ماسک اضافی همراه خود داشته ‏باشید تا در صورت نیاز ماسک خود را عوض کنید.‏

حتما آب کافی به بدن برسانید. گیجی و تپش قلب می تواند نشانه گرمازدگی باشد. در صورت گرمازدگی، به محل خنک تری ‏بروید، ماسک خود را بردارید و مراقبت های پزشکی لازم را دریافت کنید.‏ 
UP