ایمنی و بهداشت شغلی در پرستاری

 
 
 
طبق تعريف سازمان بهداشت جهانی ، سلامتي یعنی آسايش كامل جسمي، روحي و اجتماعي؛ هم چنین بهداشت عبارتست از اعمال و رفتاري كه از سوي شخص براي رسيدن به سلامتي كامل سر مي‌زند، مانند شستن دست ها با آب و صابون قبل از غذا.


بهداشت حرفه‌اي، مجموعه اقداماتی است كه با مسائل ايمني و بهداشتي افراد شاغل در همه رده‌هاي كاري سر و كار دارد و به عبارت ديگر علمي است كه با شناسایي، ارزيابي و كنترل عوامل زيان‌آور محيط كار و انجام معاينات پزشكي، ضامن سلامت جسمي و رواني شاغلين خواهد بود.خطرات عمومی شغل پرستاری

خطرات شغلی پرستاران ، همه تهدیداتی که درمحیط هاي کار مراقبان بهداشتی وجود دارد را شامل می شود، از جمله:


خطرات روانی محیط کار:

كار به تنهايي در شيفت هاي شب مي تواند منجر به بروز اختلالات خلقي رواني و افسردگي در شاغلين اين حرفه شود. هم چنين مسئوليت مراقبت در حالت هاي اورژانسي بيماران و نياز به تصميم گيري هاي خاص، استرس زيادي را به دنبال دارد. مواجهه پرستاران با مجروحين و مصدومين پس از حوادث و سوانح نیز يكي ديگر از علل بروز استرس در آنها مي باشد. 

علاوه بر اين اكثر پرستاران دارای شیفت کاری چرخشی بوده و تعداد كمي از آنها روزكار هستند كه كار در اين وضعيت ها مي تواند منجر به بروز اثرات سوء بر بهداشت و سلامت پرستار شود. 


خطرات حوادث:

لیز خوردن، لغزیدن و افتادن روي سطوح خیس به ویژه در موقعیت هاي اورژانسی

ضربات، بریدگی هاي ناشی از اجسام تیز به ویژه سر سوزن، چاقوي نوك تیز و بریدگی هاي ایجاد شده توسط تیغ ها

سوختگی هاي به دنبال تماس با آب گرم یا وسایل داغ استریل و لوله هاي بخار

شوك الکتریکی ناشی از نقص یا نامناسب بودن اتصال به زمین وسایل برقی پزشکی یا نقص عایق بندی تجهیزات

صدمه به پاها و انگشتان در اثر افتادن اجسام سنگین

کمردرد حاد ناشی از وضعیت نامناسب بدن یا فعالیت بدنی زیاد


خطرات فیزیکی:

تماس با پرتوها در اثر منابع رادیو ایزوتوپ و اشعه ایکس

تماس با اشعه لیزر


خطرات شیمیایی:

تماس با مواد شیمیایی در طی یک حادثه (تماس با مواد شیمیایی پراکنده شده یا ریخته شده، نشت مواد شیمیایی ناشناخته)

خطر مسمومیت ناشی از تماس با بخارها یا گازهاي رها شده در طی مخلوط شدن مواد شیمیایی (نظیر اسیدهاي قوي یا اکسیدکننده ها با ترکیبات آلی).

خطر تماس با گازهاي بی هوش کننده

تحریک چشم ها، بینی و حلق به علت تماس با ذرات آئروسل ها یا تماس با بخار مایعات تمیز کننده یا شستشو دهنده

مسمومیت مزمن به دلیل تماس طولانی مدت با داروها، مواد استریل کننده، گازهاي بی هوش کننده و غیره؛ از بین رفتن چربی پوست، تحریک و التهاب آن به دلیل استفاده مکرر از صابون ها، مواد شستشو دهنده، ضد عفونی کننده ها و غیره

حساسیت به لاتکس خام به دلیل تماس با دستکش هاي ساخته شده از لاتکس طبیعی و سایر تماس هاي ایجاد شده با لوازم پزشکی ساخته شده از لاتکس

 
فاطمه سجادیان


UP