ورزش های مناسب پس از زایمان


پوش آپ
 
این حرکت برای تقویت عضلات فوقانی بدن که برای حمل کودک مورد نیازند، بسیار موثر است.
در ابتدا ‏دست ها را روی زمین قرار دهید در حالی که زانوها را از زمین فاصله داده و با پنجه پاها و دست ها ، بدن را بر ‏روی زمین نگاه داشته اید. پشت را صاف و عضلات شکم را منقبض کنید.
سپس آرنج ها را به آرامی خم ‏کنید و مجددا صاف کنید. در نظر داشته باشید که هنگام صاف کردن آرنج ها نباید آنها را قفل کنید.‏‎ ‎این ‏حرکت را 10 تا 12 مرتبه تکرار کنید‏
 
 
 
 
بالا آوردن سر و شانه ها

این حرکت برای خوش فرم نگاه داشتن عضلات شکمی موثر است. اما ممکن است چند هفته طول بکشد تا ‏این عضلات نیروی کافی را به دست آورند و به فرم مناسب تبدیل شوند. ‏

در ابتدا به پشت دراز بکشید، زانوها را خم کنید و دست ها را پشت سر قرار دهید. عضلات شکم را منقبض ‏کنید و پشت را صاف به زمین بچسبانید.
سر و شانه ها را کمی از زمین بلند کنید؛ در همین وضعیت عضلات ‏شکم را منقبض کنید. این حرکت را 8 بار انجام دهید.‏
 
 
 
 
کشش لگن ‏

این حرکت مناسبی برای تقویت عضلات شکم‎ ‎است. به پشت دراز بکشید، زانوها را خم کنید و دست ها را بر ‏روی زمین قرار دهید.
در حالی که ران ها صاف روی زمین قرار دارند، عضلات شکم را منقبض کرده و سپس ‏باسن را کمی از زمین بلند کنید. این حرکت را 10 مرتبه تکرار کنید.‏
 
 
 
 
پوریا پرتاجلی (کارشناس تربیت بدنی) 
 
UP