حرکات ورزشی مناسب سالمندان

 
پوریا پرتاجلی (کارشناس تربیت بدنی)‏
 
 
داشتن فعالیت بدنی مناسب برای افراد مُسن بسیار مهم است، زیرا باعث می شود که آنها دارای ‏تحرک باشند و سالم زندگی کنند.
این ورزش ها را حداقل دو بار در هفته انجام دهید. لباس مناسب ‏بپوشید و در کنار خود بطری آب بگذارید تا آب بدنتان کم نشود‎.‎حرکت اول:‏

روی یک صندلی بنشینید. طرفین صندلی را بگیرید‎.‎‏ یک پای خود را با زانوی صاف از زمین بلند ‏کنید و پنجه و پاشنه پای خود را حرکت دهید. 5 مرتبه با پای راست این کشش را انجام دهید ‏‏(یعنی پنجه و پاشنه خود را بکشید)، بعد پای خود را زمین بگذارید و با پای چپ 5 بار این کشش را ‏انجام دهید و بعد پای خود را زمین بگذارید و دوباره 5 بار با پای راست و 5 بار با پای چپ، این ‏کشش را انجام دهید‎.‎


 
حرکت دوم:‏

روی یک صندلی بنشینید و شانه هایتان را پایین بیاورید. دستانتان را در طرفین خود قرار داده وکف ‏دست ها را رو به سمت جلو ببرید. هر دو دستانتان را باز کنید و بالا ببرید‎.‎‏ هنگامی که دستانتان را بالا ‏می برید، دم (نفستان را تو دهید) و وقتی دستانتان را پایین می آورید، بازدم کنید (نفستان را بیرون ‏دهید). این حرکت را 5 مرتبه تکرار کنید‎.‎
 
 
حرکت سوم:‏

روی یک صندلی بنشینید. شانه ها به سمت پایین باشد و رو به رو را نگاه کنید‎.‎‏ به آرامی سر خود را به ‏سمت راست بچرخانید و 5 ثانیه در همان حالت بمانید،  سپس به حالت اول برگردید‎.‎
پس از آن، به آرامی سر خود را به سمت چپ بچرخانید و 5 ثانیه در همان حالت بمانید؛ بعد به حالت ‏اول برگردید‎.‎‏ سه بار سر خود را به سمت راست و سه بار به سمت چپ بچرخانید‎.‎
 
UP