چگونه از شانه های خود محافظت کنیم؟شانه شامل چهار عضله و تاندون است که اطراف مفاصل شانه را پر کرده اند‎.‎‏ ‏

‎ ‎ورزش به کارآیی هر چه بهتر و کاهش درد این عضلات کمک می کند. قوی ‏شدن این عضلات، بر انعطاف پذیری و استحکام شانه اثر می گذارد.

 با انجام ورزش های نامناسب ممکن است عضلات شانه صدمه ببینند. لذا قبل از انجام ‏هر نوع ورزشی، باید از مربی یا پزشک خود بپرسید که آیا می توانید ورزش کنید یا نه.بالا بردن شانه

بایستید. با آرنج صاف، دست خود را روی دیوار قرار داده و انگشتان دست را روی دیوار بالا ببرید و تا 15 بشمارید. این حرکت را روزی ‏‏3 نوبت و هر نوبت سه بار تکرار کنید. ‏چرخش سرشانه

در کنار یک میز روی صندلی بنشینید. آرنج خود را به صورت ثابت روی میز قرار دهید. ساعد خود را به جلو و عقب ببرید. این حرکت را در ابتدا 6 بار ‏سپس 8 بار تکرار کرده و سه بار در روز انجام دهید‎.‎دورشدن شانه
روی یک صندلی بنشینید. دستتان را از پهلو از بدنتان دور کنید. باید آرنج صاف و کف دست به سمت پایین و شانه ثابت باشد؛ تا 10 ‏بشمارید‎.‎‏ این ورزش را 3 جلسه در روز و هر مرحله سه بار تکرار کنید.‏ 
UP