پیلاتس 2

همچنان که عضلات شکم و پهلوی خود را تقویت می کنید ضروری است که به فکر عضلات کمر نیز باشید. این بار در باشگاه سلام سلامت به آموزش چند حرکت کاربردی پیلاتس که به راحتی می توانید در منزل برای تقویت عضلات پشت خود انجام دهید می پردازیم. 
 
پایین کمر: پل کردن شانه ها، بخش اول
به پشت روی زمین دراز بکشید زانوها را خم کنید و پاها را به عرض باسن باز کنید. دست ها را در اطراف خود قرار دهید سپس بدون این که به کمر قوس دهید باسن خود را بالا بیاورید. عضلات باسن و همسترینگ را منقبض کنید و تا پنج بار نفس کشیدن این حالت را نگه دارید. حالا می توانید ستون فقرات خود را آرام به زمین برسانید و یا اینکه در بخش بعد این حرکت را حرفه ای تر انجام دهید.

پایین کمر: پل کردن شانه ها، بخش دوم

در ادامه حالت قبل: باسن خود را بالا نگه دارید، یکی از پاها را بکشید و دراز کنید. سپس پای خود را به حالت لگد زن به پایین و بالا ببرید، وقتی پای خود را بالا می برید نفس خود را بیرون بدهید و وقتی پایین می آورید نفس خود را حبس کنید. نیم تنه بالا و پایی که روی زمین است را محکم نگه دارید. با هر پا این حرکت را 5 مرتبه انجام دهید.
 
UP