پیلاتس برای مبتدیان 3

آنچه پیلاتس را از سایر ورزش ها جدا می کند، تمرکز این ورزش بر تقویت عضلات با استفاده از کش، باند و یا وزن بدن است. خانم آلیسیا آنگارو نویسنده ی کتاب هر روز 15 دقیقه پیلاتس، این حرکات را آموزش می دهد. برای آقایان بالای 45 سال و خانم های بالای 55 سال یا کسانی که وضعیت پزشکی ویژه ای دارند، توصیه می شود که قبل از انجام حرکات، حتما با پزشک خود مشورت کنند.

بالاتنه: کشش تاندون
بنشینید و پاها را جلوی خود دراز کنید. پاها به هم چسبیده باشد. کف دستان را روی زمین بگذارید و از قدرت بالا تنه استفاده کنید تا پشت و بالای پاها را از زمین بلند کنید. قبل از اینکه دوباره پشت خود را روی زمین بگذارید کمی خود را به جلو و عقب تاب دهید 5.مرتبه این حرکت را انجام دهید.

بالاتنه: فشفشه
با داشتن دو وزنه ی سبک می توانید این حرکت را داخل خانه انجام دهید. برای این حرکت فکر کنید وزنه ها را مانند فشفشه می چرخانید. بایستید و وزنه ها را کنار ران خود نگه دارید. کمی وزنه ها را بچرخانید تا روبه روی هم قرار بگیرند سپس هشت دایره کوچک بسازید . هر دایره باید از دایره دیگر بزرگتر باشد و در آخرین دایره دست ها باید ازسر بالاتر باشند. زمانی که می خواهید دست ها را پایین بیاورید به همان شکل اما برعکس دایره درست کنید 2 . تا 3مرتبه این کار را تکرار کنید.
UP