ورزش و حرکات اصلاحی برای درمان گردن درد

پوریا پرتاجلی (کارشناس تربیت بدنی)‏


انجام دائمی یک برنامه تمرینی فواید بسیار برای ما دارد‎.‎

حرکات اصلاحی گردن اقدام موثری برای پیشگیری از درد گردن است. وقتی دچار گردن درد می ‏شوید، انجام این حرکات اهمیت مضاعفی پیدا می کند.‏


چرخش رو به جلو و عقب شانه


شانه را بالا، عقب و پایین ببرید. این حرکت چرخشی را 15 بار رو به عقب و 15 بار رو به جلو، دو بار ‏در روز انجام دهید‎.‎تقویت ایزومتریک


حرکات ایزومتریک گردن به راحتی در منزل و محل کار قابل انجام هستند و نیاز به وسایل خاص و ‏فضای زیاد نداشته و به بیماران دچار گردن درد مزمن نیز توصیه می شود:‏

صاف روی صندلی بنشینید و

 دستتان را روی پیشانی بگذارید‎ ‎با دست فشاری را به پیشانی وارد کنید و سعی کنید که با فشار ‏دادن سر به جلو در مقابل این حرکت مقاومت کنید‎.‎


  دست را کنار سر، دقیقاً بالای گوش بگذارید و فشار دهید و سعی کنید که با فشار دادن سر به ‏دست در مقابل این حرکت مقاومت کنید‎.‎‏( این حرکت را در دو سمت چپ و راست انجام دهید)‏


 دست را پشت سر قلاب کنید با دست فشاری را به سر وارد کنید و سعی کنید که با فشار دادن ‏سر به دست به سمت عقب در مقابل این حرکت مقاومت کنید‎.‎
این حالت ها را 15 ثانیه حفظ کنید و حرکت را دو مرتبه در روز انجام دهید.‏


 
UP