حرکت‌های ورزشی برای تقویت باسن، ران هاو پاها (بخش دوم)انجام حرکات ورزشی زیر بدون اینکه وقت چندانی از شما بگیرد، به شما کمک می کند تا پاهای خود را تقویت کرده و فرم دهید.
 

حرکت لانژ 

در ابتدا بایستید و پاهای خود را کمی از هم فاصله دهید. پای راست را یک قدم به عقب ببرید. سپس زانوی چپ را به آرامی تا زاویه 90 درجه خم کنید. 

دست ها را بالای سر برده و از ناحیه کمر به سمت جلو خم شوید. در حالی که بازوها و دست‌ها به سمت جلو متمایل شدهاند، قفسه سینه را بیشتر به جلو خم کنید. همزمان پای چپ را صاف می‌کنید ، پای راست را بالا ببرید و تا 3 بشمارید. این حرکت را 3 بار با هر‌یک از پاها تکرار کنید.


حرکت لانژ اسکیت باز

این حرکت برای تقویت عضلات ران و باسن مناسب است. 

پاها را به اندازه عرض شانه ها از هم باز کنید و دست ها را در دو سوی بدن قرار دهید. با پای چپ، یک قدم بزرگ به سمت عقب بردارید، به شکلی که پای چپ شما به صورت مورب در پشت پای راست قرار گیرد. 

در این حالت، بازوی راست را به سمت بیرون کشیده و بازوی چپ را در راستای لگن بچرخانید. حدود نیم متر، به سمت چپ پریده و سپس به وضعیت اولیه برگردید و با پای دیگر نیز این حرکت را انجام دهید. این حرکت را در 3 ست بیست ‌تایی تکرار کنید.
 
UP