حرکات ورزشی در محل کار

این حرکات برای کارمندانی که به صورت مداوم روی صندلی می نشینند طراحی شده است. بهتر است حداقل روزی یک بار، با 5 ثانیه مکث، هر حرکت 7 بار تکرار شود. 
 
1- روی لبه صندلی بنشینید و در حالی که دست ها را به سمت جلو کشیده اید به آرامی تنه را به سمت پشتی صندلی عقب بکشید. سپس دست ها را به صورت ضربدر روی سینه قرار داده و همراه با انقباض عضلات شکم تنه را بلند کنید و شانه ها را به زانوها نزدیک کنید. 

2- ارتفاع صندلی خود را طوری تنظیم کنید که کف پاهایتان کاملا روی زمین قرار بگیرد. دست های خود را در طرفین صندلی به سمت زمین رها و سر را به زانوها نزدیک کنید. سپس صاف بنشینید و دست ها را در کنار گوش ها بالا بکشید. 

3- روی صندلی قرار گیرید، دست ها را قلاب کنید و در حالی که کف آن ها رو به سقف است آن ها را به سمت بالا و عقب بکشید. 

4- مانند حرکت قبل روی صندلی قرار بگیرید و در حالی که یک پا روی زمین قرار دارد با دو دوست زیر زانوی پای دیگر را بگیرید و بدون خم کردن کمر سعی کنید زانو را به قفسه سینه نزدیک کنید. 

 
 
UP