حرکات اصلاحی زانو

 
 
در مورد حرکات اصلاحی زانو در نظر داشته باشید که ماه ها زمان می برد تا تاثیرات آنها مشخص شود. به علاوه انجام این حرکات ورزشی نباید با درد همراه باشد، بنابراین در صورتی که انجام آن حرکات با درد همراه شد، لازم است با پزشک مشورت کنید. 

- بالا بردن مستقیم پا: روی زمین یا یک سطح صاف به پشت دراز بکشید. یکی از زانوها را خم کرده و روی زمین قرار دهید. پای دیگر را به صورت صاف و به اندازه ارتفاع زانوی دیگر بالا ببرید. این حرکت را سه دور و هر دور، 10 تا 15 مرتبه تکرار کنید.
 
 
- حرکت پشت ران: بر روی شکم دراز بکشید. به آرامی پاشنه پاها را تا حد امکان به سمت باسن برده و نگاه دارید. این حرکت را سه دور و هر دور، 15 مرتبه تکرار کنید.
 
 
- حرکت ساق پا: در حالی که پشت یک صندلی یا مبل را با دست نگاه داشته اید، یا دستان خود را به دیوار تکیه داده اید، پاشنه پاها را به آرامی و تا جایی که امکان دارد، به سمت بالا برده و روی نوک انگشتان پا بایستید و سپس پاشنه پاها را پایین بیاورید. این حرکت را سه دور و در هر دور، 10 تا 15 مرتبه تکرار کنید. 
 
 
   
 
UP