تمرینات ورزشی در دوران بارداری


در دوران بارداری، همزمان با افزایش وزن مادر (به دلیل ترشح هورمون های بارداری)، سایز بخش هایی از بدن مانند ران ها، افزایش پیدا می کند. با انجام تمرینات ورزشی زیر در دوران بارداری می توانید عضلات پا و ران ها را تقویت کرده و چربی های آنها را از بین ببرید.  
 

بالا بردن بخش داخلی ران 
به پهلو دراز کشیده، پای زیرین را بر روی زمین قرار داده و پای بالاتر را مقابل آن قرار دهید. در همین حالت، بازو را بر روی زمین قرار داده و سر را  به دست خود تکیه کنید. هنگام بازدم، پای زیرین را بالا ببرید (نباید پای شما با زمین تماس پیدا کند) و نفس بکشید. در این وضعیت، قسمت بالاتنه باید به طور ثابت روی زمین قرار گیرد. پس از آن به حالت اولیه بازگشته و حرکت را مجددا تکرار کنید.


پلانک پهلو، بالا بردن پا

به پهلو دراز کشیده و وزن بدن را بر روی دست خود بیندازید. سپس پای زیرین را کمی بلند کنید، به نحوی که استخوان لگن کاملا از زمین فاصله داشته باشد. مچ پا و شانه ها باید در امتداد هم قرار گیرند. زمانی که بالاتنه در وضعیت ثابتی قرار گرفت، بدون خم کردن زانو، پای بالا را بلند کنید. نباید اجازه دهید که باسن با زمین تماس پیدا کند. سپس به وضعیت اولیه بازگردید.
 
UP