تمرینات ورزشی جهت حفظ تعادل بدن (قسمت دوم)

 


اگر در فکر تقویت عضلات شکم هستید، بهتر است به جز تمرین های مخصوص شکم، تمریناتی برای حفظ تعادل بدن به برنامه ورزشی خود اضافه کنید. حرکات و تمرین های ورزشی تعادلی، با درگیر کردن ماهیچه های عمقی میان تنه، ورزشکار را برای انجام حرکات ناگهانی آماده می کنند. در ادامه شماره قبل، حرکات جدیدی برای حفظ تعادل بدن آموزش داده می شود.


حرکت لانژ با کشش دست ها
بر روی پاهای خود ایستاده، دست ها را به اندازه عرض شانه ها باز کرده و یکی از پاها را به سمت بالا بکشید. لگن را به سمت پایین بیاورید تا جایی که ران جلویی به موازات زمین قرار گیرد. کمر را صاف کنید و دست ها را به صورت صاف در مقابل خود نگاه دارید. سپس پای جلو را سرِ جای خود برگردانده و با پای دیگر، این حرکت را تکرار کنید.


کشیدن یک پا
بر روی پای چپ خود ایستاده، شکم را درگیر کرده و در حالی که دست راستتان را به سمت زمین کشیده اید، به جلو خم شوید. در حالی که پای راست را برای حفظ تعادل در پشت نگاه داشته اید، یک وزنه دو کیلوگرمی را با دست راست گرفته و به سوی بالا بلند کنید.

هنگام بازگشت به وضعیت اولیه،  وزنه را بر زمین بگذارید، عضلات باسن را سفت کرده، زانوی خود را آزاد و به حالت اول برگردید. سپس پاها را عوض کرده و حرکت را مجددا با پای دیگر تکرار کنید.
 
UP