آسیب ورزشی

گردآوری: پوریا پرتاجلی (کارشناس تربیت بدنی)
 
آسیب ورزشی به صدماتی گفته می شود که در زمان بازی یا ورزش اتفاق می افتد. برخی از آنها ناشی از حوادث است و برخی دیگر می تواند نتیجه شیوه های آموزشی نادرست و ضعیف باشد.

برخی از افراد به این علت که بدن خود را به صورت کامل گرم نمی کنند، از تجهیزات نا مناسب استفاده می کنند و یا قبل از بازی یا ورزش به اندازه کافی حرکات کششی انجام نمی دهند، دچار آسیب دیدگی می شوند.

 به خاطر داشته باشید زمانی که شما احساس درد می کنید، حتما باید بازی یا ورزش را متوقف کنید.
 
 صدمات ورزشی شایع عبارتند از:

1. آسیب دیدگی زانو
2. رگ به رگ شدن 
3. تورم عضلات
4. آسیب های تاندون
5. کشیدگی 
6. دررفتگی
7. شکستگی
 
اگر آسیب منجر به بی حسی، خونریزی، درد شدید، تورم یا بی حسی شود و یا زمانی که فرد نتواند روی پایش بایستد، باید با اورژانس تماس گرفته شود.
 
 
 
UP