دلیل جویدن ناخن چیست و چطور می توان آن را ترک کرد؟


 
 
 
حدود نیمی از کودکان و نوجوانان ناخن های خود را می جوند. بسیاری از آن ها حتی در بزرگسالی هم دست ‏از این کار نمی کشند. اگر شما بزرگسال هستید و ناخن می جوید، احتمالا در کودکی این کار را می کردید و ‏هیچ وقت آن را ترک نکرده اید.‏

ممکن است جویدن ناخن ها تقصیر والدین باشد: دانشمندان هنوز نمی دانند که آیا جویدن ناخن ها ارثی ‏است یا خیر. اما کودکانی که والدینشان ناخن های خود را می جوند، بیشتر احتمال جویدن ناخن را دارند.

‏مطالعات نشان داده است که حتی اگر والدین قبل از به دنیا آمدن کودک هم جویدن ناخن را ترک کنند، باز ‏هم کودک احتمالا ناخن هایش را می جود. ‏


گاهی، جویدن ناخن ها نشانه فشار روحی یا عاطفی است. این رفتار در افرادی که عصبی و مضطرب هستند ‏بیشتر بروز می کند. در واقع جویدن ناخن ها راهی برای کنار آمدن با احساساتشان است.‏


گاهی ممکن است وقتی بی حوصله یا گرسنه هستید و یا احساس نا امنی می کنید ناخن های خود را بجوید. ‏در اکثر مواقع جویدن ناخن ها به صورت خودکار و بدون فکر کردن اتفاق می افتد.‏

چرا باید این عادت را ترک کرد؟

جویدن ناخن ها اغلب باعث بروز آسیب های جدی نمی شود. اما قطعا جنبه های منفی نیز دارد :‏

• می تواند ظاهر ناخن هایتان را به شکل ناخوشایندی تغییر دهد. اگر به بافت اطراف ناخن آسیب بزنید ‏ممکن است به طور طبیعی رشد نکند. همین امر زیبایی ناخن ها را تحت تاثیر قرار می دهد.‏

• می تواند لبخند شما را خراب کند. هنگام جویدن ناخن ها ممکن است به دندانتان آسیب بزنید و ‏باعث ترک یا شکستگی دندانتان شوید. هم چنین، جویدن ناخن ها در طول زمان ممکن است باعث ‏بروز مشکلاتی در فک ها شود.‏

• می تواند باعث بروز بیماری در شما شود. دست ها منبع میکروب ها هستند و ناخن ها بهترین مکان ‏برای مخفی شدن آن ها می باشد. هنگامی که شما چندین مرتبه در روز انگشتتان را در دهانتان می ‏کنید، احتمال بروز بیماری در شما بیشتر می شود.

 همچنین با آسیبی که به پوست انگشت ها وارد ‏می کنید راهی برای ورود میکروب ها به داخل ایجاد می کنید.‏


را های پیشگیری ‏

احتمالا، یک شبه نمی توانید تغییری ایجاد کنید، اما با کمی زمان و تلاش می توانید عادت جویدن ناخن ها ‏را ترک کنید.‏

روش های زیر را امتحان کنید: ‏

• ناخن هایتان را کوتاه نگه دارید. وقتی ناخن به اندازه ای بلند نباشد که بتوانید آن را بجوید، احساس ‏خوبی به شما نمی دهد.‏

• روی ناخن ها را با چیزی که طعم ناخوشایندی دارد بپوشانید. انواع مخصوصی از لاک ناخن وجود ‏دارد که طعم تلخی دارد. طعم ناخوشایند لاک باعث می شود قبل از جویدن ناخن ها بیشتر به این ‏عمل فکر کنید.‏

• برای مانیکور کردن ناخن هایتان هزینه کنید. وقتی در آرایشگاه، هم پول و هم زمان صرف ناخن ‏هایتان کنید هم احساس خوبی پیدا می کنید و هم دلیلی برای حفظ ناخن هایتان دارید.‏

• دستکش بپوشید. ممکن است احمقانه به نظر برسد، اما اگر به ناخن ها دسترسی نداشته باشید ‏طبیعتا نمی توانید آن ها را بجوید. اگر نمی توانید به هردلیلی از دستکش استفاده کنید، روی ناخن ‏هایتان برچسب بزنید. برچسب هم می تواند همان نقش دستکش را ایفا کند.‏

• محرکی که باعث انجام این واکنش (جویدن ناخن) می شود را پیدا کنید. به رفتار های خود در طول ‏روز توجه کنید و ببینید موقع انجام چه کاری یا در چه حالتی ناخن می جوید. وقتی بدانید چه ‏چیزی موجب انجام این رفتار می شود، راحت تر می توانید با آن مقابله کنید.‏

• دست یا دهانتان را مشغول نگه دارید. با چیز هایی مثل توپ یا سنگ های ضد استرس، یا حتی یک ‏خودکارخود را مشغول نگه دارید. آدامس بجوید تا دهانتان نیز مشغول باشد. انرژی که صرف جویدن ‏ناخن ها می کردید را برای کاری دیگری صرف کنید.‏


اگر نمی توانید به یک باره این عادت را ترک کنید، در طول زمان این کار را انجام دهید. هدف های کوچک ‏برای خود تعیین کنید.

برای مثال، یک هفته سعی کنید که ناخن های دست راست را نجوید. حتی می توانید ‏هدف کوچک تری در نظر بگیرید؛ تنها یک انگشت را انتخاب کنید و برای یک هفته ناخن آن انگشت را ‏نجوید. وقتی بعد از مدتی به این هدف رسیدید، انگشت دیگری را مد نظر قرار بدهید. همین روش را برای ‏تمام انگشت ها ادامه دهید.‏


اگر همچنان بعد از امتحان کردن چند روش نتوانستید این عادت را ترک کنید با پزشک در این مورد صحبت ‏کنید، تا بتوانید بهترین راه درمان را اتخاذ کرده و این عادت را برای همیشه ترک کنید.‏ 
UP